Zadnje novice

Obvestilo

Rok za prijavo na Razpis za dodelitev enkratne pomoči študentom Univerze v Mariboru je potekel

Solidarnostni sklad je skupaj z Mestno občino Maribor izdal razpis za dodelitev enkratne pomoči študentom Univerze v Mariboru. Izbranim upravičencem bo Solidarnostni sklad, glede na socialno stanje, podelil finančno pomoč na podlagi enkratnih vlog.


Kandidati, ki so se na Razpis za dodelitev enkratne pomoči študentom Univerze v Mariboru prijavili po preteku prvotnega roka, bodo dobili enkratno pomoč iz sredstev, ki bodo ostale po podelitvi enkratnih pomoči kandidatov, ki so se prijavili v prvotnem roku.

1.ROK: 11.11.2013 - 18.11.2013 (vključno)
2.ROK: 19.11.2013 - 25.11.2013 (vključno)Na razpis so se lahko prijavili kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo status študenta na Univerzi v Mariboru
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor
- dohodek na družinskega člana v letu 2012 ne sme presegati celoletnega zneska 160% zajamčene bruto plače (t.j. 4.564,42 EUR)
- imajo državljanstvo Republike Slovenije

 

ban enkrat

 


 

Razpis za dodelitev pomoči študentom Univerze v Mariboru v študjskem letu 2013/2014 


Solidarnostni sklad, ustanova za pomoč mladim, zaradi nezadostne količine finančnih sredstev v študijskem letu 2013/2014 ne bo objavil razpisa za dodelitev pomoči študentom Univerze v Mariboru.

Solidarnostni sklad si v primeru sprememb zakonodaje ali katerihkoli drugih okoliščin, ki bi posredno ali neposredno vplivale na obseg sredstev, pridržuje pravico do prekinitve ali zamrznitve izvajanja različnih pomoči. V primeru sprememb, ki bi vplivale na obseg finančnih sredstev, vas bomo obvestili na naši spletni strani.

 Hvala za razumevanje.

 


 

POMAGAJMO SOCIALNO OGROŽENIM ŠTUDENTOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM
 

DONACIJA


Solidarnostni sklad je neprofitna organizacija, ki je vezana izključno na donatorska sredstva in ne ustvarja nikakršnega dobička. Letna finančna konstrukcija višine pomoči je pogojena z donatorskimi sredstvi in namenitvami dela dohodnine Solidarnostnemu skladu.


Dodeljevanje sredstev v obliki enkratnih socialnih in študijskih pomoči ter pogodbenih oblik pomoči, ki jih zagotavlja in izvaja Solidarnostni sklad, se je v preteklih letih aktivnega delovanja izkazalo za izjemno dobrodošlo potezo pomoči študentom Univerze v Mariboru. Zaradi uspešno opravljene naloge, vsestransko pozitivnega odziva ter vse večje finančne stiske se interes študentov povečuje, naša sredstva pa so žal omejena. S tem razlogom se obračamo na Vas v upanju, da s skupnimi močmi izpolnimo našo vizijo in zastavljene cilje, ter študentom omogočimo enakovreden dostop do študija in jim zagotovimo osnovne študijske pogoje za nemoteno nabiranje znanja.


V imenu študentov Univerze v Mariboru bi bili zelo veseli vsakršnega prispevka!


Vabimo Vas, da s finančnimi prispevki, ki se zbirajo na transakcijskem računu naše fundacije, sodelujete pri zagotavljanju boljših pogojev študija na Univerzi v Mariboru.


TRR: 04515 - 0001196712 ( Nova KBM)


Za vsa sredstva, ki jih boste namenili socialno ogroženim študentom, se iskreno zahvaljujemo.

 


NAMENITEV DELA DOHODNINE


Socialno ogroženim študentom lahko vsak davčni zavezanec pomaga z namenitvijo dela svoje dohodnine Solidarnostnemu skladu, ki je neprofitna organizacija, vezana izključno na donatorska sredstva in ne ustvarja nikakršnega dobička. Letna finančna konstrukcija višine pomoči študentom je pogojena z donatorskimi sredstvi in namenitvami dela dohodnine Solidarnostnemu skladu.


Zaradi tega NE boste plačali več dohodnine, niti NE boste imeli nobenih dodatnih obveznosti ali stroškov, saj svojih 0,5 % vsako leto in v vsakem primeru namenite v državni proračun. Z obrazcem, ki je dodan spodaj imate možnost, da svoj prispevek, namesto v državni proračun, namenite neprofitni organizaciji Solidarnostni sklad in s tem pomagate pomoči potrebnim študentom, ki se soočajo s finančnimi težavami.


Za več informacij klikni tukaj.

Kontaktne informacije

  Solidarnostni sklad
  Gosposvetska cesta 83
  2000 Maribor
  Telefon: 02/234 21 42
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zbirajmo pomoč

banner-modul-pomoc